Rapport ”Vi kan och vill arbeta”

Riksförbundet Attention genomförde under maj-juni 2014 en enkät riktad till individer med Aspergers syndrom som har jobb eller en praktikplats. Fokus låg på arbetsmiljön och möjligheten att få stöd. Arbetet är ett led i förbundets arbetsmarknadsprojekt Vägar till jobb.

Enkäten bevarades av 237 personer. Mönstret är tydligt; majoriteten 65 % har inte fått arbetsplatsen anpassad till funktionsnedsättningen, medan 42 % säger att anpassningar skulle behövas. De åtgärder som efterfrågas mest är individuella anpassningar av arbetstider, arbetstempo och förståelse för ojämn arbetsförmåga. Många önskar också ökad tydlighet när det gäller instruktioner i form av scheman och checklistor. Vidare önskas mindre stress och bättre kommunikation, ofta kopplat till ämnet stress. Det är alltså inte (främst) mängden arbetsuppgifter som stressar utan otydligheten i arbetssituationen – har jag gjort rätt, har jag gjort tillräcklig, borde jag gjort något annat? En annan vanligt förekommande önskan avser ljud- och ljusmiljön – önskan om att sitta avskilt, reducerad social samvaro, slippa energislukande avbrott och möjlighet att använda hörlurar.

Ladda ner