Svårt att få tag på ADHD-mediciner

För fem år sedan avreglerades apoteken. Det har skapat många nya apotek, men servicen och tillgången på mediciner brister. Det visar en ny undersökning från Riksförbundet Attention.

Apoteken har på de fem år som gått sedan apoteksreformen blivit betydligt fler, framförallt i
tätorterna. Öppettiderna har förbättrats, men många klagar på att servicen brister. För att se vilka
konsekvenser avregleringen fått för Attentions medlemmar genomförde förbundet under augusti
i år en egen undersökning angående tillgängligheten beträffande ADHD-mediciner och andra läkemedel
som medlemmarna använder. Enkäten besvarades av 1013 personer.

Tillgången på adhd-mediciner brister
Resultatet visar att endast 16 procent anser att medicinen oftare finns i lager nu är för fem
år sedan. Nära hälften, 45 %, anser att lagerhållningen blivit sämre. Detta trots att det nu finns
omkring 40 % fler apotek. De flesta kommentarer handlar om att man måste söka på fler apotek
och/eller förbeställa sin medicin.

Ladda ner