Attention utbildar trafiklärare om NPF

Personer med ADHD och andra neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) har ofta förmågan att ta körkort och bli lika bra bilförare som andra. Men många behöver extra stöd för att klara körkortsutbildningen. Därför ger Riksförbundet Attention ut skriften Körkortskoll som är till för dig som är trafiklärare och vill lära dig mer om hur man undervisar personer med NPF.

Attention hoppas att Körkortskoll ska bidra till att fler personer med NPF får ett positivt och uppmuntrande bemötande när de bestämmer sig för att påbörja sin körkortsutbildning. Och att fler körskolor ska erbjuda särskilt stöd och anpassad undervisning, så att processen att ta körkort inte blir så långdragen och kostsam som den ofta blir när stödet uteblir.

– Ett körkort kan betyda så mycket. Det ger frihet att ta sig dit man vill och ökar ofta chanserna att få ett jobb. Dessutom spelar det så klart roll för självförtroendet att känna att man har lyckats, att man kan lika bra som andra trots att man har en funktionsnedsättning, säger Riksförbundet Attentions ordförande Anki Sandberg.

Pedagogiska råd utifrån målgruppens önskemål
Körkortskoll bygger på kunskap och erfarenheter från trafiklärare och andra experter. Den består av information om de vanligaste formerna av NPF, pedagogiska råd om bemötande och anpassad undervisning, varvat med intervjuer med personer med NPF som har tagit körkort och vet vad som behövs för att lyckas.
– Det är ofta små insatser som kan göra stor skillnad. Du som pedagog på trafikskola är oerhört viktig för att öka chanserna för våra medlemmar att klara sitt körkort, menar Anki Sandberg.

Tydlighet och bemötande är viktigast
Det personer med NPF efterfrågar hos trafiklärarna är framförallt tydlighet, förståelse och bra bemötande:
– Tydlighet från trafikläraren är jätteviktigt för den som ska ta körkort, säger 26-åriga Nicole.
– Min trafiklärare har ett bra bemötande och det underlättar mycket för mig, säger 22-åriga Viktor.

Körkortskoll är en del av ett projekt med samma namn, som Attention bedrivit med medel från Trafikverket under 2014. Projektet har även arrangerat utbildningar och möten för trafiklärare och spridit kunskap om möjligheterna att ta körkort till personer med NPF runt om i landet.

Så får du tag i Körkortskoll
Körkortskoll kan beställas för 20 kronor i Attentions webbutik. Skriften kan också laddas ner kostnadsfritt som PDF på projektets egen sida >>

För mer information kontakta:
Ordförande Anki Sandberg
Telefon: 08-120 488 04 eller 070-717 40 25.