Barnombudsmannen anser att flickor med ADHD missgynnas

Barnombudsmannens (BO) nysläppta rapport ”Respekt” har fokus på barn och unga med funktionsnedsättning. I rapporten lyfter BO särskilt fram det faktum att flickor med ADHD ofta missgynnas.

SVT tar idag upp det faktum att rapporten belyser det faktum att flickor i stor utsträckning underdiagnostiseras. Trots att detta är välkänt så tycker BO att det görs för lite i samhället för att få till en förändring.

– Andelen pojkar med diagnoser är fortfarande tre gånger så hög som bland flickor. Myndigheter har i dag kunskap om att flickor missgynnas på grund av att kriterierna för neuropsykiatriska funktionsnedsättningar kodats efter pojkars symptom, säger Barnombudsman Fredrik Malmberg till SVT.

BO har i sin årsrapport gått igenom ett flertal studier som tittat på skillnader mellan hur flickor och pojkar får diagnoser. Man har också talat med barn om hur de upplevt situationen.

– Sammanfattningsvis kan man se att omgivningens svårigheter att identifiera och förstå flickornas svårigheter leder till att stöd, anpassning och diagnos ofta kommer senare för flickor än för pojkar.

Kräver obligatorisk utbildning

Barnombudmannen har också låtit göra en fördjupningsstudie för att undersöka hur grundskolans arbete med särskilt stöd ser ut. Var fjärde rektor i studien anser att det är svårt att ge rätt stöd till elever med diagnoser. Dålig ekonomi är den främsta orsaken till det, men bristen på kompetens bland personalen är också ett hinder.

Nu kräver BO att högskoleförordningen görs om så att alla lärare får obligatorisk utbildning om barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och andra funktionsnedsättningar.

– Det kan vara förödande för ett barn om stöd och insatser dröjer eller uteblir. Det är också viktigt mot bakgrund att barnkonventionen ska göras till svensk lag att den ska kunna efterlevas i praktiken, säger Fredrik Malmberg till SVT.

SE SVT:S NYHETSINSLAG HÄR >>
LÄS MER OM RAPPORTEN HÄR >>