BO: Genomgripande förändringar krävs för funktionsnedsatta barn

Barnombudsmannen (BO) har i årets fördjupningsarbete mött 97 barn och unga med funktionsnedsättning. De berättar att de vill mötas med förväntningar. De vill få information. Få vara delaktiga. De vill få leva i trygghet och slippa fördomar, kränkningar och våld. Det är barn som begär och förtjänar respekt. Men verkligheten ser ofta annorlunda ut.

Scandinav_HT3KBO:s slutsats är att det krävs genomgripande förändringar i attityder, kunskap och lagstiftning om barnkonventionen ska förverkligas för barn med funktionsnedsättning. I grunden handlar det om att barn med funktionsnedsättning har samma rätt till en egen identitet, till utveckling och till skydd som alla andra barn.

BO:s förslag:

Rätten till identitet
• Tydliggör barns rättigheter i nationell strategi för funktionshinderspolitiken
• Utred hur barns rätt till information och delaktighet kan stärkas i lagstiftningen
• Skärp kompetenskraven för professionella som arbetar med barn
• Informera barn om sina rättigheter och ge Barnombudsmannen rätt att driva enskilda ärenden

Rätten till utveckling
• Följ upp kunskapsresultat och möt barn med förväntningar
• Förbjud skolor att neka barn plats på grund av funktionsnedsättning
• Analys och åtgärder mot obefogade skillnader mellan flickor och pojkar i diagnostisering och stöd
• Stärkt stöd till barnens föräldrar: samordnare och utbildning

Rätten till skydd
• Den nationella strategin för funktionshinderspolitiken och strategin mot mäns våld mot kvinnor måste uppmärksamma barn med funktionsnedsättnings utsatthet för våld i nära relation
• Elevhälsa tillgänglig på barnens villkor
• Barn med funktionsnedsättning ska inte ha sämre skydd än andra barn mot kränkningar i skolan
• Inför tydligt förbud i skollagen mot allt våld
• Förbjud isolering av barn i samhällsvården

BESÖK BO:S WEBBSIDA OCH LÄS MER OM RAPPORTEN>>

LÄS BO:S PRESSMEDDELANDE HÄR >>