Rapport: Bristande samordning är ett problem

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys har publicerat rapporten ”Samordnad vård och omsorg. En analys av samordningsutmaningar i ett fragmenterat vård- och omsorgssystem.” Rapporten tar upp en av dagens stora utmaningar för vården, omsorgen och socialtjänsten – att samordna insatserna för patienter och brukare.

Resultaten i korthet

Bristande samordning är ett problem i flera länder, men framstår för svensk del som extra tydlig ur ett patient- och brukarperspektiv. Studien visar bland annat att cirka en miljon patienter och brukare i Sverige har komplexa samordningsbehov. Samtidigt har de små förutsättningar att vara delaktiga i samordningen av sin vård och omsorg.

I rapporten presenteras också:
• en beskrivning av vad det innebär ur ett patient- och brukarperspektiv när vården och omsorgen är samordnad
• ett ramverk för att beskriva olika gruppers behov av samordning, där behovet tar hänsyn till personens förmåga att vara medskapande i samordningen
• en uppskattning av storlek och resursförbrukning för de grupper som ingår i ramverket
• en diskussion av de huvudsakliga utmaningar som vi ser för att uppnå en mer samordnad vård och omsorg.

Attention känner igen problematiken

Attentions ordförande Anki Sandberg tycker att rapporten belyser en samordningsproblematik som ofta återfinns även hos Attentions medlemsgrupper.

– Rapporten belyser bristen på samordning och de konsekvenser den får för patienter, brukare och anhöriga. Vi möter ständigt människor som drabbas av detta och hoppas att frågan nu tas på större allvar av vård och omsorgsgivarna, säger hon.

LÄS RAPPORTEN I SIN HELHET HÄR >>