Brist på kunskap om psykiatriska diagnoser får svåra konsekvenser

Vår ordförande, Anki Sandberg, reagerar på Aftonbladets artikel den 13 februari om 14-åriga Josefin. Detta är ytterligare ett fall där allvarliga brister i barn- och ungdomsvården tillsammans med otillräckliga kunskaper om psykiatriska diagnoser får svåra konsekvenser.

Personen på bilden har ingen koppling till artikeln. Bildbyrån Scandinav/Anne Dillner

– Det är inte rimligt att vårdbolag och familjehem kan avsäga sig sitt uppdrag med omedelbar verkan. I det här fallet är det uppenbart att det inte funnits tillräcklig kunskap om den psykiatriska problematik som ligger till grund för flickans svårigheter. Att ingen tagit något samlat ansvar har i det här fallet lett till ideliga omplaceringar och felbehandlingar som förvärrar situationen, säger Anki Sandberg.

Vi arbetar för ökad kunskap om neuropsykiatriska diagnoser (NPF) och ett bättre bemötande av såväl barn och unga som vuxna med NPF och ser en tydlig kunskapsbrist om målgruppen.

– Barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar är överrepresenterade bland barn som blir omhändertagna. Kunskapen saknas. Både socialtjänsten och de som tar på sig ett vårdansvar behöver den kompetensen och den saknas idag.

– Vi som organisation sprider kunskap och håller utbildningar i ämnet. Men det räcker inte. Vi ser att även ansvariga myndigheter, kommuner, socialtjänst såväl som de lärosäten som utbildar handläggare och stödpersoner behöver se över sina kunskapsluckor och föra in utbildning om bemötande och olika psykiatriska diagnoser i sin verksamhet.

>>AFtonbladets artikel