Många ville ha kunskap om ADHD när Attention besökte mässa

Den 22-23 februari besökte Attention mässan Chef & Personal i Kista i Stockholm. Sammanlagt var nästan 6 000 chefer och ledare på plats på mässan, och intresset för Attentions monter var stort.

Chef & PersonalDet var vårt Arvsfondsprojekt ADHD på jobbet som ställde ut på mässan, med hjälp av personal från kansliet och projektets samarbetspartner Misa. Arbetsmarknadsfrågan är viktig för Attention, och det märktes att behovet av mer kunskap om NPF fanns hos många av besökarna. Många av de som kom fram till vår monter ville ha konkreta tips på hur de ska göra för att ha en inkluderande arbetsplats där personer med diagnoser kan trivas.

Vi visade upp filmer, delade ut material och samlade in intresseanmälningar för vårt diskussionsmaterial som kommer snart! Håll utkik på www.adhdpajobbet.se.