Arvsfonden lyfter vårt projekt ”ADHD på jobbet”

Under den här veckan lyfter Arvsfonden särskilt vårt projekt ADHD på jobbet på sin webbplats och i sociala medier. Vi passar på att göra detsamma här!

Tack vare medel från Arvsfonden kan vi arbeta i projekt och fokusera extra mycket på en viss fråga i taget. Just nu driver vi fyra olika treåriga projekt med hjälp av pengar från Arvsfonden: ADHD på jobbet, Barns röst, Idrott för alla och Nätkoll. Nätkoll är ett lokalt projekt som vår förening i Hisingen-Kungälv leder.

Läs mer om ADHD på jobbet här

Projektets webbplats (adhdpajobbet.se)
Läs om projektet på Arvsfondens sida

Se Arvsfondens film om projektet