Barn med funktionsnedsättning mer utsatta på nätet

I veckan släppte Statens medieråd sin årliga rapport om barn och ungas vanor på nätet. Den visar bland annat att barn med funktionsnedsättning är mer utsatta på nätet än andra barn. De har i högre grad än genomsnittet råkat ut för mobbning, hot och sexuella kommentarer. Frågan har tidigare uppmärksammats av Attentions projekt Nätkoll.

Statens medieråds rapport om barns nätanvändning 2017

Statens medieråds årliga rapport om barns nätanvändning.

I projekt Nätkoll, som drivs av föreningen Hisingen-Kungälv, är man inte förvånad. Projektet arbetar för att öka kunskapen om unga med NPF och nätet, riskerna och möjligheterna, och lägger just nu fokus på vad som kan göras i förebyggande syfte.

– Resultatet stärker vår rapport ”Mer, oftare och längre tid. Så gör barn och unga med npf på nätet” som Nätkoll presenterade förra året tillsammans med Statens medieråd. Vuxna har ett ansvar för att fungera som trygga samtalspartners, men brister många gånger i kunskap och intresse. Statens medieråds rapport visar att var fjärde förälder aldrig pratar med sina 13-16-åringar om internet. Det är bland annat det glappet som vi på Nätkoll försöker påverka, säger Karin Torgny, projektledare för Nätkoll.

Inom kort lanserar Attention projektet Nätkoll två utbildningsmaterial, ett till föräldrar och ett till skola. Båda ger kunskap om nätet och NPF och förutsättningar för goda samtal om nätet.

– Vi hoppas materialet ska upplevas som enkelt och lätt att ta till sig och spridas brett, för vi ser att det behövs, säger Karin Torgny.

Läs hela rapporten från Statens medieråd >>

Följ projektet Nätkoll >>

 

 

 


Dela detta: