Saknad! Vårt remissvar om problematisk skolfrånvaro

I slutet av 2015 fick den särskilda utredaren Malin Gren Landell regeringens uppdrag att lägga förslag som vänder elevers skolfrånvaro till närvaro. I början av året presenterades betänkandet Saknad! Uppmärksamma elevers frånvaro och agera (SOU 2016:94). Det innehåller flera förslag som vi tror kan bidra till förbättringar och minska frånvaron.

Bland annat vill utredaren att ansvaret för att uppmärksamma och utreda frånvaro samt att vidta åtgärder förtydligas. Skolan bör också uppmärksamma, registrera och analysera både giltig och ogiltig frånvaro vid varje lektion. Men det finns också brister.

– För att stor skillnad ska göras behöver vi se en ökad kunskap i skolorna om hur man skapar förutsättningar för alla elever. Lärarutbildningen behöver stärkas med kunskap om NPF, liksom rektorsutbildningen som dessutom bör ha ett fokus på hur skolan organiseras för att framgångsrikt kunna möta elever med funktionsnedsättning., säger Annica Nilsson, intressepolitisk ombudsman på Attention.

 

Läs Hela remissvaret Saknad! Uppmärksamma elevers frånvaro och agera (SOU 2016:94)SOU 2016_94 Attentions remissvar >>


Dela detta: