Utmaningar på nätet för unga med funktionsnedsättning

Öka kunskapen bland vuxna. Lyssna på barnen och gör dem delaktiga. Samverka över gränser. Det var några saker som diskuterades när socialdepartementet bjöd in till dialog kring barn och unga med funktionsnedsättning och deras internetvanor.

Karin Torgny, projektledare Nätkoll och Ulf Dalquist, Statens medieråd.

Karin Torgny, projektledare Nätkoll och Ulf Dalquist, Statens medieråd.

­- Det är bra att vi börjar samtala över gränserna och att vi kan skicka tankar och idéer vidare till sakkunniga på departementet. Det här är en möjlighet att påverka arbetet på en högre nivå, säger Karin Torgny, projektledare för Attentions projekt Nätkoll efter mötet.

Många deltog i dialogen
Förutom Attention Nätkoll och Statens medieråd deltog totalt ett 20-tal personer, bland andra från Autism- och aspergerförbundet, Allmänna Barnhuset, Barnafrid, Barnombudsmannen, Surfa lugnt, Rädda Barnen, Polisen och Brottsofferjouren. Tillsammans konstaterade vi att de stora utmaningarna är:

  • att barn och unga med funktionsnedsättning är mer utsatta för våld och kränkningar på och via nätet,
  • att det råder kunskapsbrist om nätet och olika funktionsnedsättningar hos föräldrar och yrkesverksamma,
  • att vuxna pratar för lite med sina barn om vad de gör på nätet,
  • att barn och unga för sällan är delaktiga i lösningarna och hur stöd och information ska se ut,
  • att det behövs tillgängligt informationsmaterial,
  • att skapa goda förutsättningar för barn med funktionsnedsättning i rättsprocessen.

– Vi vet att barn med NPF är extra utsatta på nätet av olika skäl. Nätkoll har lyft upp frågan och bidragit med ny kunskap. Statens medieråds senaste undersökning om ungas medievanor stärker också vår rapport, när de för första gången frågar om funktionsnedsättning!

Vad kan man göra för att förändra situationen?
Attentions Arvsfondsprojekt Nätkoll har arbetat med frågan i snart tre år. Förra året presenterades deras rapport Mer, oftare och längre tid. Så gör barn med NPF på nätet. Den är gjord i samarbete med Statens medieråd och hittills den enda rapporten som lyfter frågan specifikt. Inom kort lanserar Nätkoll också utbildningsmaterial för föräldrar och för skolan som handlar om hur vi kan prata med barn med NPF om internet.

– Nu måste vi gå vidare. Vem ska ansvara för långsiktiga och riktade åtgärder? Och hur ska det göras? undrar Karin Torgny, som också kommer lyfta frågorna vidare i Almedalen där projektet Nätkoll har ett seminarium den 5 juli.

Läs hela rapporten från Statens medieråd >>

Läs mer om projektet Nätkoll >>

Följ Nätkoll på FB >>

 


Dela detta: