Aktuellt

Regeringen inför åtgärdsprogram för unga som varken arbetar eller studerar

”Vägar framåt – strategi för unga som varken arbetar eller studerar” är ett åtgärdsprogram i tio steg framtaget av regeringen. Syftet med åtgärderna är att förbättra möjligheterna för unga som...

Attention medverkar i förslag till ny LVU

Attention har medverkat i NSPH:s och Civil Rights Defenders arbete kring ett yttrande över utredningen ”Barns och ungas rätt vid tvångsvård – Förslag till ny LVU (SOU 2015:71). Läs mer...

Anpassat högskoleprov för personer med NPF?

Universitet- och högskolerådet har startat en utredning med att se över möjligheten för fler grupper att ta del av de anpassningar av högskoleprovet som finns idag. Utredningen kommer att undersöka om det finns...

Christopher Gillberg: Viktigt med tidig upptäckt och tidiga insatser

Nestorn inom NPF, Christopher Gillberg gästade idag Attention Utbildning på ett fullsatt ABF-hus för att tala under rubriken: Tidig upptäckt och tidiga insatser. Christopher Gillberg är professor och överläkare på...

Debattartikel om tvångsvård av barn med funktionsnedsättning

Utredningen ”Barns och ungas rätt vid tvångsvård. Förslag till LVU” får Riksförbundet Attention och Autism – och Aspergerförbundet att reagera kraftigt. De tycker förslaget öppnar dörren för omfattande tvångsvård av barn...

Ny forskning visar att lärare har förlegad syn på autism

Ann-Charlotte Linton är doktorand vid institutionen för beteendevetenskap och lärande vid Linköpings universitet. Hon har undersökt lärares attityder till barn med autismspektratillstånd och märkt att många anser att barnet ska anpassas till omgivningen...

Satsa på skolbarnen var budskapet från regeringens psykiatrikonferens

Den 18 november höll Regeringen en psykiatrikonferens på Konserthuset i Stockholm under rubriken: ”Psykisk hälsa – hela samhällets ansvar”. Representanter från regering och departement, myndigheter, kommuner, landsting, civilsamhället, brukarrörelsen och...

HSO i Dagens Arena: ”Ingen ung med funktionsnedsättning ska lämnas i sticket”

Stig Nyman och Mikael Klein från Handikappförbunden uppmanar idag regeringen att uppdatera aktivitetsersättningen i en debattartikel i Dagens Arena. Bakgrunden är att Riksrevisionen granskat aktivitetsersättningen för unga 19 till 29...

Några frågor till Maria Petersson, projektledare för nystartade ”ADHD på jobbet”

Maria Petersson är projektledare för det nystartadeprojektet ”ADHD på jobbet”. Projektet ska under tre år skapa en webbplats där såväl arbetssökande med adhd som arbetsgivare ska kunna få kunskap om...

Hallå där Anna Råde, ny projektledare på Attention!

Anna Råde är projektledare för det nystartade projektet Barns Röst som drivs av Attention med stöd från Allmänna arvsfonden. Projektet ska under tre år samla in erfarenheter och kunskap kring...

Boka tid hos arbetsförmedlingen via nätet

Från och med oktober är det möjligt att boka tid för ett första möte med Arbetsförmedlingen via nätet. Tjänsten har tillkommit som ett svar på den kritik för bristande tillgänglighet...

Två av Attentions projekt har tagit slut

Via projektet Vägar till jobb har Attention de tre senaste åren haft fokus på arbetsmarknad och Aspergers syndrom. Inom Fri-projektet har fokus legat på att skapa en bättre frigivning för...

Attention växer! Nu är vi 15 055 medlemmar

Attentions medlemsantal har ökat till 15 055 medlemmar! Attention har sedan start haft en växande medlemssiffra – vilket är mycket glädjande. Tittar man bakåt i tiden på Attentions medlemsökning kan man...

Min Skola-projektet lanserar skrift för lärare

Under Attentions skolkampanj ”Eleven är inte problemet” passade Min Skola-projektet på att lansera skriften ”Goda Exempel – Få det att funka för elever med NPF”. Skriften innehåller elevberättelser, goda exempel-...

3 av 10 barn med NPF får inte det stöd de behöver

I en dagsfärsk enkät från Riksförbundet Attention uppger föräldrarna att 3 av 10 barn med NPF får inte det stöd de behöver. Riksförbundet Attention genomför regelbundet en enkätundersökning bland sina medlemmar....