Aktuellt

Kom på vår mässa om mångfald i arbetslivet

Snart är det dags för årets upplaga av Mångfald och företagande. Riksförbundet Attention, Misa och Myrorna står som arrangörer för mässan som har till syfte att uppmärksamma vikten av mångfald i arbetslivet. Måndagen...

Anneli bloggar om OCD

Attention har fått många önskemål om texter som rör diagnosen OCD (tvångssyndrom). Vi har därför engagerat en bloggare som skriver om sitt liv med tvång. Hon heter Anneli Blomberg och...

Socialstyrelsen släpper kunskapsstöd om ADHD

Nu går fyra myndigheter ihop för att förbättra stödet för alla med ADHD. Med hjälp av en heltäckande, forskningsbaserad sammanställning ska framförallt skolan, socialtjänsten, psykiatrin och primärvården få den information...

Träffa oss på Skolforum

Idag och imorgon befinner sig Attentions projekt Min Skola och Attention Utbildning på Skolforum i Älvsjö. Utställningen vänder sig främst till lärare och pedagoger inom skolväsendet. Kom gärna förbi Attentions...

Rätt person med NPF på rätt arbetsplats

Tisdag 21 oktober höll Attention utbildning, i samarbete med Attentions projekt Vägar till jobb, temadagen Rätt stöd till arbete för personer med NPF. Målet var att lyfta frågan hur alla ska kunna få...

Nu släpper vi första filmen om elever med NPF

Många ungdomar med NPF efterfrågar större kunskap om sina funktionsnedsättningar i skolan. Därför låter Attention eleverna själva berätta om sin situation i kortfilmer. Nu har vi släppt den första filmen...

Attention besöker fängelser

Några av våra lokalföreningar bedriver besöksverksamhet på fängelseanstalter. Under besöken informerar vi om NPF  – främst ADHD – och om vilket stöd som finns att få efter frigivning. Personerna som besöker fängelserna...

Unga vuxna berättar om NPF

Nu har vi kompletterat vår webbinformation om NPF med personliga berättelser. Unga vuxna berättar om sitt liv med ADHD, Asperger och ADD i kortfilmer och intervjuartiklar. Berättelserna kommer från boken...

SBU listar forskningsområden inom ADHD

SBU – Statens beredning för medicinsk utvärdering – har genomfört ett pilotprojekt för att lyfta fram brukares och skol- och vårdpersonals perspektiv på vad som är viktigt att forska på...

Vad tycker du behöver förbättras i skolan?

Riksförbundet Attention genomför nu en skolenkät som en del av projektet ”Min skola”. Vi vill veta hur du som går på högstadiet och gymnasiet och har NPF upplever skolan och...

Tyck till om funktionshinder

Hur kan vi förbättra boendesituationen för funktionshindrade? Saknar du något inom idrott och kultur? Vilka arbetsstöd ska vi behålla? Myndigheten för delaktighet söker panelmedlemmar till undersökningen Rivkraft. Syftet är att...

Hjärnkoll firar fem år

10 oktober anordnade NSPH Framtidskonferensen, en slutfest och summering av den femåriga kampanjen Hjärnkoll. Attention var givetvis på plats, tillsammans med drygt 200 besökare, för att representera samt ta del...

Träffa Attention på Skolforum!

Attentions projekt ”Min skola” och Attention Utbildning kommer att finnas på plats vid årets Skolforum 27-28 oktober. Under de här två dagarna sprider vi kunskap om NPF, tipsar om våra...

Studie: Inget samband mellan ADHD-medicinering och missbruk

En ny studie från Centrum för Primärvårdsforskning visar att det inte verkar finnas någon koppling mellan ADHD-medicinering i unga år och drogmissbruk. Det här är den första studien där forskare...

Unga vuxna projektet för sina kunskaper vidare

Igår hade Attentions Unga vuxna-projekt slutkonferens på temat ”Det finns alltid ett sätt”. 140 deltagare fick ta del av kunskaper och erfarenheter om vad man kan göra för att stärka...