Aktuellt

Attention ger ut bok om Asperger för arbetsgivare

Projektet Vägar till jobb kommer att ge ut en handbok om personer med Asperger i arbetslivet. Materialet riktar sig till arbetsgivare och kommer att publiceras runt årsskiftet. Målsättningen med projektet...

Kvinna med Tourette diskriminerades

En kvinna fick inte teckna en sjuk- och olycksfallsförsäkring hos försäkringsbolaget Salus Ansvar. Anledningen till det var att hon i sin hälsodeklaration angav att hon har Tourettes syndrom. Det här...

Debatt: Gör om stödet så fler kan börja jobba

Fel stöd och fel insatser gör att personer med funktionsnedsättning inte kommer ut i arbetslivet i den utsträckning de vill. Det skriver Riksförbundet Attention, Myrorna och Misa i en debattartikel...

Attention utbildade trafiklärare om NPF

Den 4 november höll projektet Körkortskoll med hjälp av Attention Utbildning en heldagsutbildning om NPF för trafiklärare. Deltagarna fick bland annat höra Gunilla Simonsson från Attention Utbildning, som berättade om...

Ombud ökar chansen att få bifall i rätten

Personer som saknar ekonomiska möjligheter att skaffa sig ett ombud har betydligt sämre förutsättningar att få rätt vid överklagan av socialförsäkringsärenden. En ny rapport från Inspektionen för socialförsäkring (ISF) visar att chansen att...

Kom på vår mässa om mångfald i arbetslivet

Snart är det dags för årets upplaga av Mångfald och företagande. Riksförbundet Attention, Misa och Myrorna står som arrangörer för mässan som har till syfte att uppmärksamma vikten av mångfald i arbetslivet. Måndagen...

Anneli bloggar om OCD

Attention har fått många önskemål om texter som rör diagnosen OCD (tvångssyndrom). Vi har därför engagerat en bloggare som skriver om sitt liv med tvång. Hon heter Anneli Blomberg och...

Socialstyrelsen släpper kunskapsstöd om ADHD

Nu går fyra myndigheter ihop för att förbättra stödet för alla med ADHD. Med hjälp av en heltäckande, forskningsbaserad sammanställning ska framförallt skolan, socialtjänsten, psykiatrin och primärvården få den information...

Träffa oss på Skolforum

Idag och imorgon befinner sig Attentions projekt Min Skola och Attention Utbildning på Skolforum i Älvsjö. Utställningen vänder sig främst till lärare och pedagoger inom skolväsendet. Kom gärna förbi Attentions...

Rätt person med NPF på rätt arbetsplats

Tisdag 21 oktober höll Attention utbildning, i samarbete med Attentions projekt Vägar till jobb, temadagen Rätt stöd till arbete för personer med NPF. Målet var att lyfta frågan hur alla ska kunna få...

Nu släpper vi första filmen om elever med NPF

Många ungdomar med NPF efterfrågar större kunskap om sina funktionsnedsättningar i skolan. Därför låter Attention eleverna själva berätta om sin situation i kortfilmer. Nu har vi släppt den första filmen...

Attention besöker fängelser

Några av våra lokalföreningar bedriver besöksverksamhet på fängelseanstalter. Under besöken informerar vi om NPF  – främst ADHD – och om vilket stöd som finns att få efter frigivning. Personerna som besöker fängelserna...

Unga vuxna berättar om NPF

Nu har vi kompletterat vår webbinformation om NPF med personliga berättelser. Unga vuxna berättar om sitt liv med ADHD, Asperger och ADD i kortfilmer och intervjuartiklar. Berättelserna kommer från boken...

SBU listar forskningsområden inom ADHD

SBU – Statens beredning för medicinsk utvärdering – har genomfört ett pilotprojekt för att lyfta fram brukares och skol- och vårdpersonals perspektiv på vad som är viktigt att forska på...

Vad tycker du behöver förbättras i skolan?

Riksförbundet Attention genomför nu en skolenkät som en del av projektet ”Min skola”. Vi vill veta hur du som går på högstadiet och gymnasiet och har NPF upplever skolan och...