Aktuellt

Nytt regelverk förbjuder elever med dyslexi att använda hjälpmedel på nationella prov

Skolverket har förbjudit hjälpmedel för dyslektiker på de nationella läsproven – något som kritiseras av både skolor och föräldrar. Ett stort antal dyslektiker använder s.k. talsyntes, ett hjälpmedel som läser...

Attention deltar i samråd med Domstolsverket och Rikspolisstyrelsen

Handikappförbunden har utsett åtta personer, bland annat Attentions intressepolitiska ombudsman till ett samråd med Domstolsverket och Rikspolisstyrelsen. Syftet med samrådet är att utveckla dialogen med funktionshinderorganisationerna om rättsväsendet och den...

Arvsfonden beviljar medel till projektet Ung i fängelse

Ung i fängelse-projektet sker i samarbete mellan Arbetets museum i Norrköping, Riksförbundet Attention och Luleåanstalten. Arbetets museum vill lyfta fram unga kriminellas berättelser i form av en utställning som sedan...

Upprörande avslöjande om LSS-besparingar

I går avslöjande programmet Kalla fakta att kommunerna anlitar privata konsulter för att lära sig hur de kan dra in hjälpen för personer med funktionsnedsättning. Konsulterna påstår att LSS tillämpas...

Nytt material om NPF, hjälpmedel och privatekonomi

Attentions projekt Ekonomikoll arbetar på att ta fram informationsmaterial om NPF, hjälpmedel och privatekonomi. Målet är att hjälpa unga med kognitiva svårigheter att få koll pengarna och yrkesverksamma att förstå...

Attention startar 3-årigt skolprojekt

I januari 2014 startar Riksförbundet Attention ett skolprojekt som ska arbeta för en bättre skola för elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF). Bakgrunden till projektet är att många skolor har svårt...

Negativa attityder kring psykisk ohälsa minskar

Idag lämnar kampanjen Hjärnkoll över en delrapport till regeringen. Rapporten visar att diskriminerande attityder och beteenden till personer med psykisk har minskat markant under sedan kampanjstarten 2009. Tre av fyra...

Attention ifrågasätter Försäkringskassans regler om ideellt arbete

Personer som beviljats sjukersättning efter 2008, och samtidigt engagerar sig i föreningsliv, riskerar att förlora rätten till ersättning från Försäkringskassan. Enligt regelverket ska ideellt engagemang ses som arbetsförmåga. – Att...

Friskolor väljer bort elever enligt Uppdrag granskning

Programmet ”Uppdrag granskning” har undersökt om friskolor tar emot alla elever som ansöker till skolorna. Skollagen är mycket tydlig med att man måste ta emot alla elever som söker till...

Dyskalkyli lika vanligt som dyslexi

Det är vanligt att personer med ADHD också har matematiska inlärningssvårigheter, dyskalkyli. Rickard Östergren, doktorand i psykologi vid Linköpings universitet menar att det är betydligt vanligare än vad man tidigare...

Nytt studiecirkelmaterial för unga vuxna med ADHD

I somras släppte Unga vuxna-projektet boken ”Det finns alltid ett sätt” som handlar om lösningsfokus och ADHD. Nu har boken kompletterats med ett studiecirkelmaterial, framtaget i samarbete med studieförbundet ABF....

Fokus på barns och ungas psykiska ohälsa på Världshälsodagen

Den 10 oktober anordnades en konferens i Stockholm för att belysa ungdomars ohälsa av NPSH, SKL, Socialstyrelsen, Regeringskansliet, Mind och Hjärnkoll. Besökarna fick ta del av undersökningsresultat kring barns och...

Ny remiss kan leda till bättre försäkringsskydd och ökad tillgänglighet av arbetshjälpmedel för personer med funktionsnedsättning

Arbete på lika villkor är utgångspunkten i FunkA-utredningens undersökning av arbetsmarknadspolitiska åtgärder för personer med funktionsnedsättning. Utredningen ska komma med förslag om hur fler personer med funktionsnedsättning ska hitta, och...

Allt fler personer med NPF tvingas till drogtestning

Allt fler av Attentions medlemmar anser att det har blivit svårare att få sina centralstimulerande preparat utskrivna så som Concerta och Ritalin. Många upplever det kränkande, Anna från Örnsköldsvik är...

Attention diskuterar åtgärdsprogrammen i P1

Nyligen deltog Riksförbundet Attention i en diskussion avseende de omtalade åtgärdsprogrammen. Attentions ordförande Anki Sandberg, Skolverkets generaldirektör Anna Ekström och Lärarnas riksförbunds ordförande Bo Jansson diskuterade ämnet i P1- morgon...