Aktuellt

Skolforskningsinstitut inrättas

Lärare och förskollärare ska ges bättre förutsättningar att kunna omsätta resultatet av nationell och internationell forskning i praktiken. Regeringens har därför beslutat att inrätta ett skolforskningsinstitut som ska starta sin...

Attention svarar på remiss om åtgärder inom aktivitetsstödet

Bakgrunden till regeringens förslag är att samordna reglerna för aktivitetsstöd med reglerna i arbetslöshetsförsäkringen. Syftet med förslagen framgår inte i remissyttrandet enligt Riksförbundet Attention. Regeringen föreslår att ska en s.k....

Stort gensvar på Attentions enkät om föräldrars behov av stöd

Under 2013 startade Riksförbundet Attention Egen styrka-projektet som bland annat ska identifiera de svårigheter som föräldrar till barn med autismspektrumstörning upplever. En målsättning är att kunna stödja och rusta föräldrarna...

Attention stöder utökad diskrimineringslag

I dag, på Internationella Funktionshinderdagen, publicerades en debattartikel i Aftonbladet av Ingrid Burman, ordförande för Handikappförbunden. Budskapet är tydligt; lagen om diskriminering, däribland hets mot folkgrupp, borde utvidgas så att den...

Attention om rätten till hjälpmedel på nationella prov

Som Riksförbundet Attention tidigare rapporterat har Skolverkets regelverk som infördes i våras, begränsat möjligheterna för dyslektiker att använda hjälpmedel på nationella läsprov. Kjell Hedwall, enhetschef på Skolverket anser att man...

Nytt regelverk förbjuder elever med dyslexi att använda hjälpmedel på nationella prov

Skolverket har förbjudit hjälpmedel för dyslektiker på de nationella läsproven – något som kritiseras av både skolor och föräldrar. Ett stort antal dyslektiker använder s.k. talsyntes, ett hjälpmedel som läser...

Attention deltar i samråd med Domstolsverket och Rikspolisstyrelsen

Handikappförbunden har utsett åtta personer, bland annat Attentions intressepolitiska ombudsman till ett samråd med Domstolsverket och Rikspolisstyrelsen. Syftet med samrådet är att utveckla dialogen med funktionshinderorganisationerna om rättsväsendet och den...

Arvsfonden beviljar medel till projektet Ung i fängelse

Ung i fängelse-projektet sker i samarbete mellan Arbetets museum i Norrköping, Riksförbundet Attention och Luleåanstalten. Arbetets museum vill lyfta fram unga kriminellas berättelser i form av en utställning som sedan...

Upprörande avslöjande om LSS-besparingar

I går avslöjande programmet Kalla fakta att kommunerna anlitar privata konsulter för att lära sig hur de kan dra in hjälpen för personer med funktionsnedsättning. Konsulterna påstår att LSS tillämpas...

Nytt material om NPF, hjälpmedel och privatekonomi

Attentions projekt Ekonomikoll arbetar på att ta fram informationsmaterial om NPF, hjälpmedel och privatekonomi. Målet är att hjälpa unga med kognitiva svårigheter att få koll pengarna och yrkesverksamma att förstå...

Attention startar 3-årigt skolprojekt

I januari 2014 startar Riksförbundet Attention ett skolprojekt som ska arbeta för en bättre skola för elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF). Bakgrunden till projektet är att många skolor har svårt...

Negativa attityder kring psykisk ohälsa minskar

Idag lämnar kampanjen Hjärnkoll över en delrapport till regeringen. Rapporten visar att diskriminerande attityder och beteenden till personer med psykisk har minskat markant under sedan kampanjstarten 2009. Tre av fyra...

Attention ifrågasätter Försäkringskassans regler om ideellt arbete

Personer som beviljats sjukersättning efter 2008, och samtidigt engagerar sig i föreningsliv, riskerar att förlora rätten till ersättning från Försäkringskassan. Enligt regelverket ska ideellt engagemang ses som arbetsförmåga. – Att...

Friskolor väljer bort elever enligt Uppdrag granskning

Programmet ”Uppdrag granskning” har undersökt om friskolor tar emot alla elever som ansöker till skolorna. Skollagen är mycket tydlig med att man måste ta emot alla elever som söker till...

Dyskalkyli lika vanligt som dyslexi

Det är vanligt att personer med ADHD också har matematiska inlärningssvårigheter, dyskalkyli. Rickard Östergren, doktorand i psykologi vid Linköpings universitet menar att det är betydligt vanligare än vad man tidigare...