Aktuellt

Nytt kunskapsstöd om stöd till anhöriga

Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa (NSPH) har tagit fram broschyren ”Anhörig – stöd till dig som lever nära någon med psykisk ohälsa”. Materialet är framtaget av NSPH:s arbetsgrupp och tar...

Ny dansk forskning visar att medicinering med metylfenidat under graviditeten inte resulterar i fosterskador som tidigare befarats

En halv procent av danska kvinnor i fertil ålder medicinerar med metylfenidat vid ADHD, så som Ritalin och Concerta. Fram till nyligen fanns mycket liten kunskap om hur metylfenidat påverkar...

Föräldrar till barn med AST upplever bristande stöd – alarmerande många blir sjukskrivna

”Jag orkar inte mer”, ”Jag får ingen information överhuvudtaget vart jag ska vända mig för att få hjälp med min son”, ”Känner mig alltid stressad och alltid orolig över hur...

Folksams försäkring för barn med ADHD kritiseras av Konsumentverket

”Vi försäkrar alla barn” är Folksams slogan. Nu vill Konsumentverket att texten tas bort eftersom ett barn som får diagnosen ADHD efter sex års ålder inte omfattas av sjukförsäkringen. Konsumentverket...

Arbetsterapeuter erbjuder kostnadsfri tjänst

På www.fragaarbetsterapeuten.se svarar legitimerade arbetsterapeuter kostnadsfritt på frågor inom om olika områden, bland annat neuropsykiatri. – Vi vill öka kännedomen om att arbetsterapi får vardagen att fungera, oavsett vilken funktionsnedsättning du...

Attention Utbildning föreläser om ADHD och beroendeproblematik

Under våren kommer Attention Utbildning hålla i utbildningar om ADHD och beroendeproblematik. – Den här formen av utbildning är viktig, personer med ADHD är en riskgrupp när det gäller missbruk,...

Ovärdigt att filma personer med funktionsnedsättning i samband med akuta omhändertaganden

I en debattartikel i Uppsala Nya Tidning ställer sig Riksförbundet Attention, Handikappförbunden och kampanjen Hjärnkoll kritiska till privata produktionsbolags sätt att dokumentera olika yrkerskårers utryckningsarbete. I debattartikeln uppmanar man regeringen...

Sjukförsäkringen måste ta hänsyn till personer med psykisk ohälsa och funktionsnedsättning

Psykisk ohälsa och funktionsnedsättning leder till dålig ekonomi  samtidigt som en bristande ekonomi i sig är en riskfaktor som ofta leder till psykisk ohälsa. De två negativa faktorerna förstärker varandra,...

Påverkas du negativt av din ADHD?

Nu påbörjar Internetpsykiatrienheten vid Psykiatri Sydväst en studie där man undersöker om Internetbehandling med KBT kan hjälpa vuxna över 18 år med ADHD. Terapiformen har tidigare visat på lovande resultat...

Regeringen kartlägger LSS

Regeringen har i dag beslutat att ge Socialstyrelsen i uppdrag att titta närmare på vissa stödinsatserna till personer med funktionsnedsättning i syfte att få kunskap om likvärdigheten och rättssäkerheten i...

Svar på tal om ADHD

Den artikel av Nathan Shachar som Dagens Nyheter publicerade den 2 januari 2014 under rubriken ”Skojares och svindlares bransch” har väckt berättigad upprördhet. Många har skrivit på nätet om saken....

Oseriöst angrepp på psykiatrin

På Dagens Nyheters ledarsida den 2 januari går Nathan Shachar återigen till ett generalangrepp på psykiatrin på ett sätt som fått Attentions medlemmar att reagera. Under rubriken ”Skojares och svindlares...

Attention svarar på remiss angående Lättläst

Regeringens har beslutat om en översyn av statens insatser på området lättläst. Syftet är att ta fram ett underlag för eventuella reformer och prioriteringar inom området samt att föreslå hur...

Nu är det jul igen

Jag har en ytterst ansträngd relation till julen. Innan jag fick barn, valde jag nästan alltid att jobba de mest kritiska timmarna av julbord och Kalle Anka för att komma...

Attention svarar på remiss om tillägg till skollagen

Funktionshindersrörelsen har länge efterfrågat justeringar av den befintliga skollagen. Anledningen är att kapitel 3 i lagen i många kommuner tolkas som att eleven har rätt till stöd endast upp till...