Aktuellt

Skollagen förstärks för elever med funktionsnedsättning

Regeringen föreslår nu en förändring av skollagen som efterlysts av funktionshindersorganisationerna länge. Förändringar innebär att: Kommunerna ska fördela resurserna till skolorna efter elevernas olika förutsättningar och behov, vilket innebär att...

Psykiatrifondens Fördomspris 2014 till Skaraborg

Aida Dervisic, Christina Kobayashi och Andreas Leschinger har fått Psykiatrifondens Fördomspris 2014. Motiveringen är: Med patienten i fokus” slänger Aida Dervisic (verksamhetscontroller), Christina Kobayashi (enhetschef) och Andreas Leschinger (verksamhetschef) ut...

Nytt projekt ger personer med NPF möjlighet att spela golf som fritidsaktivitet

Allmänna arvsfonden har beviljat medel till Svenska Golfförbundet för projektet Handigolf Riks 2013-2015. Sex golfklubbar i Sverige utvecklar Handigolfverksamheten på sina anläggningar under tre år. De utvalda golfklubbarna ska både...

Ny forskningsbaserad sajt om ungas hälsa

Nu lanseras Kom igen! – en unik, forskningsbaserad sajt som ska öka kunskap och förståelse för, samt förebygga, psykisk och fysisk ohälsa bland landets unga. Hur ska jag göra för...

Ökad kunskap om NPF genom kampanjen PUSSELBITEN

Riksförbundet Attention vill tipsa om NPF-smycken som du kan köpa genom kampanjen PUSSELBITEN. Syftet med kampanjen är att locka till kunskap och nyfikenhet om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, NPF. Kampanjen drivs i...

Tydlig attitydförbättring till psykisk ohälsa på fem år

Idag presenterar Hjärnkoll en omfattande befolkningsundersökning som visar att allmänhetens attityder och beteende gentemot personer med psykisk ohälsa har förbättrats betydligt mellan åren 2009-2013. Särskilt stor är förbättringen i kampanjlänen...

Skärpt kontroll över familjehemsvården

Tisdagen den 11 februari presenterade barn och äldreminister Maria Larsson ett delbetänkande om hur man ska förbättra omhändertagande av tvångsvård av barn och unga. – De övergrepp som ännu förekommer i...

Fri-projektet besöker Ung i fängelses utställning

Attentions Fri-projekt har nyligen besökt Arbetets museum i Norrköping som driver Arvsfondsprojektet Ung i fängelse tillsammans med Attention och anstalten i Luleå. Syftet med Ung i fängelse är att lyfta...

Ny skrift om NPF och privatekonomi

Med stöd från Konsumentverket har Attention tagit fram material för att sprida kunskap om hjälpmedel och strategier som kan göra det lättare att få överblick över sin privatekonomi. Skriften Ekonomikoll...

Svår skolgång för elever i behov av särskilt stöd

Riksförbundet Attention genomförde under november en enkätundersökning riktad till vårdnadshavare med barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) i skolåldern. Gensvaret var enormt, drygt 2000 personer svarade på enkäten. Trots att den...

Min Skola ska anpassas efter eleven – inte tvärtom

–Vi vill vi bidra till en skola där eleven kan känna sig hemma och vara delaktig i hur skolan fungerar snarare än att känna vanmakt som många elever med NPF upplever,...

Yrkesförbund avråder från tv-medverkan

I ett uppmärksammat rättsfall filmades en döende cancerpatient av TV3. I tingsrätten friades landstinget för att ha låtit tv-bolaget filma, men fallet ska tas upp i hovrätten. Nu tar Svenska...

Mer inflytande i valet av hjälpmedel

Regeringen föreslår nu att den enskilde ska få större inflytande över valet av hjälpmedel. Förslaget innebär att hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) och patientsäkerhetslagen (2010:659) ändras så att det tydligare framgår...

ADHD-mediciner minskar risken för trafikolyckor

En ny studie från Karolinska Institutet visar att transportolyckor minskar med hela 58 procent när de 17 000 personer som ingick i studien med diagnosen ADHD medicinerade jämfört med när...

Entreprenörskap och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar

Johan Wiklund är professor i entreprenörskap vid Handelshögskolan I Stockholm och Syracuse, USA. Han forskar om kopplingen mellan entreprenörskap och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF). Hans forskning bygger på antagandet att beteenden...