Aktuellt

Fortsatt stöd för Attention Ungdomsprojekt

Riksförbundet Attention har beviljats fortsatt stöd av Allmänna Arvsfonden för Ungdomsprojektet. Projektet har utvecklat metoder, verktyg och material som nu i enlighet med planeringen kan leva vidare i Attentions lokala...

Attention startar projekt för unga vuxna

Riksförbundet har fått medel från Allmänna Arvsfonden för att starta projektet Unga vuxna riktat till unga vuxna mellan 20 – 30 år med ADHD och närliggande diagnoser. Projektmål att de...

Högre avgifter drabbar de mest sjuka

Regeringen föreslår i departementsskrivelsen ”Uppdaterade högkostnadsskydd – öppen hälso- och sjukvård samt läkemedel” (Ds 2011:23) en höjning av högkostnadsskydden för besök inom öppenvården och på läkemedelsområdet. Motivet är att landstingen...

Otillräcklig forskning om ADHD-behandling enligt SBU

Idag släpper Statens beredning för medicinsk utvärdering, SBU, rapporten ”ADHD – diagnostik och behandling, vårdens organisation och patientens delaktighet”. Rapporten menar att de behandlingsmetoder som används inom vård och omsorg...