Almedalen på Gotland, en damm i förgrunden, Ringmuren och hustak i bakgrunden

Är barn med funktionsnedsättning mer utsatta för våld och kränkningar än andra barn i Sverige?

Hur vanligt är det att barn med olika typer av funktionsnedsättning utsätts för våld och kränkningar? Hur bemöts de av rättsväsendet? Vad finns det för tillgång till anpassad information, stöd och rehabilitering?

Barnombudsmannens årsrapport 2016 ”Respekt” handlar om barn med funktionsnedsättningar och deras ökade risk för att utsättas för våld. Seminariet presenterar resultat från en systematisk kunskapssammanställning som gjorts i samarbete mellan Barnafrid – Nationellt kunskapscentrum och Stiftelsen Allmänna Barnhuset. Den forskningsbaserade kunskapen om våld och kränkningar mot barn med olika funktionsnedsättningar i Sverige är begränsad, men ett fåtal svenska förekomststudier visar att barn med funktionsnedsättning har en cirka två gånger större risk att utsättas för fysisk misshandel eller mobbning än andra barn. Studier om utsattheten för sexuella övergrepp och utsatthet på nätet saknas. Tillsammans med Riksförbundet Attention och deras arbete för barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar diskuteras resultaten och behovet av ett preventivt arbete såväl som anpassad information, stöd och behandling till barn med funktionsnedsättning som utsatts för våld.

Medverkande

Carl Göran Svedin, Professor emeritus, Barnafrid – Nationellt kunskapscentrum, Linköpings universitet

Linda Jonsson, Universitetslektor, Barnafrid – Nationellt kunskapscentrum, Linköpings universitet

Ann-Kristin Sandberg, Ordförande, Riksförbundet Attention

Cecilia Sjölander, Generalsekreterare, Stiftelsen Allmänna Barnhuset

Plats

Barnrättstorget


Dela detta: