Almedalen på Gotland, en damm i förgrunden, Ringmuren och hustak i bakgrunden

Att välkomna olikheter – om barn med särskilda behov

Omgivningen har ibland svårt att bemöta barn med neuropsykiatriska svårigheter och ta tillvara på deras positiva tillgångar. Hur kan vi öka respekten och utrymmet för olika funktionsvariationer i samhället? Hur kan vi alla bli bättre på att välkomna olikheter och möta alla utifrån sina behov?

Medverkande

Sofia Camnerin, Författare, bitr kyrkoledare, Equmenikayrkan

Ann-Kristin Sandberg, Förbundsordförande, Riksförbundet Attention

Ellionor Triay Strömvall, Jurist, Barnombudsmannen

Sofia Walan, Regionchef, Studieförbundet Bilda Öst

Arrangör

Studieförbundet Bilda, Equmeniakyrkan, Equmenia

Plats

Newman/Bildascenen, S:t Drottensgatan 12


Dela detta: