Almedalen på Gotland, en damm i förgrunden, Ringmuren och hustak i bakgrunden

Hörlurar kan göra hela skillnaden – Hur kan personer med ADHD och NPF få bättre stöd i arbetslivet?

Många med ADHD och annan NPF vittnar om en kamp i arbetslivet. För att få ett fungerande arbetsliv blir rätt stöd och ett bra bemötande avgörande. Vi vet att insatser som sätts in på kort sikt skapar stora samhällsekonomiska vinster på lång sikt. Varför får inte fler rätt stöd?

Drygt hälften av Attentions medlemmar är inte nöjda med det stöd de fått av Arbetsförmedlingen, som ofta är begränsat och inte anpassat efter individens behov. Vi vet att ett par hörlurar kan göra hela skillnaden för att en person med ADHD ska orka med en kontorsmiljö. Många önskar ett mer långsiktigt stöd och individuella hjälpmedel. Varför förskrivs då inte hjälpmedel i större utsträckning? Trots att man har rätt till stöd och hjälpmedel lämnar Arbetsförmedlingen tillbaka miljontals kronor som aldrig används. Hur kan vi ändra det? Hur ska vi skapa ett arbetsliv som fungerar för alla?

Medverkande

Martin Vadelius, strategichef, Arbetsförmedlingen

Stefan Johansson, VD, Begripsam

Lena Furberg, språkkonsult och VD, Funkify AB

Anki Sandberg, förbundsordförande, Attention

Maria Kindefält Trygg, moderator, teamledare Hjärnkoll

Plats

Psykisk hälsa-huset, Kinbergs plats 8


Dela detta: