Almedalen på Gotland, en damm i förgrunden, Ringmuren och hustak i bakgrunden

Hur gör vi barn mer delaktiga i sin egen vård?

Många barn känner att de inte alltid blir lyssnade på när de besöker vården. Det visar Riksförbundet Attentions undersökning bland 341 barn med NPF-diagnoser. På seminariet berättar barn som har ADHD och ASD om sina erfarenheter och vi diskuterar hur vi kan göra barn mer delaktiga i sin egen vård.

Barn har rätt att vara delaktiga i beslut som rör deras egen vård. Det säger både barnkonventionen och patientlagen. Barn som får vara med och påverka sin egen vård känner sig också hjälpta av vården. Det visar Riksförbundet Attentions undersökning bland 341 barn med NPF-diagnoser – ADHD, ASD/Asperger, språkstörning och Tourette. Men många barn upplever att deras synpunkter inte spelar någon roll och att vårdpersonalen mest pratar med deras föräldrar. Det arbetar Attentions projekt Barns röst för att förändra. Vi utgår från att barn ofta vet själva vad de behöver och att det är upp till oss vuxna att lyssna. Under seminariet berättar barn som har ADHD och ASD om sina erfarenheter av vården och vi diskuterar hur vi kan göra barn mer delaktiga i sin egen vård. Hur ser vi till att barnen får vara med och påverka? Hur gör vi för att barnen ska känna sig sedda och lyssnade på? Hur ser vi till att de får den information de behöver? Hur vill barnen själva ha det?

Medverkande

Smilla, Molly, Hugo, Ellinore, ungdomar med egen diagnos, Projektet Barns röst.

Projektledare Linnéa Rosenberg modererar samtalet.

Plats

Psykisk hälsa-huset, Kinbergs plats 8.


Dela detta: