Almedalen på Gotland, en damm i förgrunden, Ringmuren och hustak i bakgrunden

Kränkningar på nätet – Vilket ansvar har skolan för elever med ADHD och ASD?

Barn och unga med ADHD och/eller autismspektrumtillstånd är mer utsatta på nätet där de mobbas dubbelt så ofta som jämnåriga utan diagnos. Hur kan skolan arbeta för att ifrågasätta normer som leder till att vissa elever kränks på och utanför nätet?

Barn och unga med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) är oftare och längre tid på nätet. De utsätts i högre grad för näthat, mobbning och sexuella inviter på nätet än andra barn. Det har Attention Hisingen-Kungälv/Nätkoll i samarbete med Statens medieråd kunnat påvisa. Samtidigt konstaterar Skolinspektionen att det finns brister i skolans arbete för att skapa en trygg miljö för alla elever på nätet. Var går gränsen mellan föräldrars och skolans ansvar när det gäller kränkningar på nätet? Hur kan skolan arbeta främjande och inkluderande? Har skolan kunskap om nätet och NPF? Och används fungerande metoder? Attention Hisingen-Kungälvs projekt Nätkoll berättar om sina nya utbildningsmaterial om barn och unga med NPF och nätet, bland annat ett digitalt verktyg för elever och en lärarhandledning för pedagoger. Läromedlet är framtaget i samarbete med Statens medieråd.

Medverkande

Caroline Dyrefors Grufman, BEO, Barn- och elevombud, Skolinspektionen

Madelein Larsson-Wollnik, Projektmedarbetare Nätkoll och förälder, Attention Hisingen-Kungälv

Helena Dal, Verksamhetschef för information och vägledning, Statens medieråd

Marie Rydberg, Högstadielärare med intresse för specialpedagogik, Romaskolan, Gotland

Emelie Lindell, Kommunikatör samt representant för (H)järnkoll Gotland

Plats

Seminarielokalen, Barnrättstorget, S:t Hansgatan 21


Dela detta: