Almedalen på Gotland, en damm i förgrunden, Ringmuren och hustak i bakgrunden

Saknad – Hur får vi unga med diagnos att gå till skolan?

Nära 20 000 elever är borta från skolan i långa perioder och en stor andel av dem är barn och unga med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Hur bör skolan tillsammans med andra aktörer arbeta för att minska risken för problematisk frånvaro och hos vem ligger egentligen ansvaret?

I utredningen ”Saknad! Uppmärksamma elevers frånvaro och agera”, som utbildningsminister Gustav Fridolin tog emot i januari, framkom att nära 20 000 elever är borta från skolan i långa perioder. Barn och unga med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar är i riskzonen och Skolinspektionen har i anmälningsärenden som rör omfattande frånvaro uppmärksammat en överrepresentation av elever med diagnos. Ofta är problemet en kombination av en diagnos och t.ex. bristande förståelse, anpassning och stöd från skolan. På seminariet behandlas vilka riskfaktorer som är avgörande och hur man bäst förebygger dem, hur skolan och externa aktörer bör samverka för att säkerställa att alla elever får rätt stöd, vem som har samordningsansvaret samt vilka utbildningsinsatser kopplat till neuropsykiatriska funktionsnedsättningar som behövs. Dessutom presenteras en undersökning från Trygg-Hansa och Riksförbundet Attention om hur föräldrar till barn med diagnoser upplever det förebyggande arbetet i skolan.

Medverkande

Moderator Cecilia Garme, journalist och statsvetare

Helene Öberg, Statssekreterare hos utbildningsminister Gustav Fridolin

Malin Gren Landell, psykolog och medicine doktor, Statlig utredare

Georgios Karpathakis, grundare, Underbara ADHD

Annica Nilsson, intressepolitisk ombudsman, Riksförbundet Attention

Linda Janze, Familjehjälpen, Trygg-Hansa

Robert Fahlgren, vice ordförande, Lärarförbundet

Plats

Vinäger, restaurang, Hästgatan 4


Dela detta: