Logga för NPFforum

NPF-forum är Riksförbundet Attentions elfte nationella konferens inom området neuropsykiatri och arrangeras i samverkan med ett tiotal partners. Forumet riktar sig till alla som är är intresserade av vad som händer inom området neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF).

Forumet har med åren utvecklats till en arena för personliga möten och fortsatta kontakter mellan patienter och vårdgivare, beställare och leverantörer, myndigheter och medborgare.

Årets tema

Temat för 2018 års NPF-forum är ”Se möjligheter – metoder och verktyg för en bättre vardag”. Fokus kommer att ligga på vilka stödinsatser och pedagogiska hjälpmedel som finns för personer med ADHD, autismspektrumtillstånd, Tourettes syndrom, språkstörning och andra neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.

Målgrupp

Yrkesverksamma inom området, beslutsfattare, personer med egna neu­ropsykiatriska diagnoser och deras anhöriga.

Datum

3-4 maj 2018.

Plats

Kistamässan i Stockholm.

Boka utställarplats

Som utställare på NPF-forum når du profession, beslutsfattare, personer med egna diagnoser och deras anhöriga.

Priser:
Stor monter 2 x 4 m – 15.000 kr
Mellanmonter 2 x 3 m – 12.000 kr
Minimonter 2 x 2 m – 6.000 kr

I priset för utställningen ingår plats för 2 personer inklusive deltagande på seminarier (i mån av plats), för- och eftermiddagskaffe samt lunch. Ytterligare deltagare betalar 600 kr/dag. Moms tillkommer.

Se hallskiss (PDF)

Sista bokningsdag för utställningen är 23 mars 2018.

Boka din utställarplats här >>

Vill du gå som konferensdeltagare – boka här >>

OBS! Du som kommer från en lokalförening kommer att kunna anmäla dig i januari.

Samarbetspartners

Loggor från samarbetspartners


Dela detta: