Om NPF-forum

NPF-forum har med åren utvecklats till en viktig mötesplats mellan patienter och vårdgivare, beställare och leverantörer, myndigheter och medborgare. Ett utmärkt tillfälle att samla ny kunskap och utbyta erfarenheter. Vi kommer att bjuda på både inspirerande seminarier och en stor utställning.

Årets tema är ”Se möjligheter – metoder och verktyg för en bättre vardag”. Vi kommer att fokusera på olika stödinsatser och pedagogiska hjälpmedel för personer med ADHD, autismspektrumtillstånd, Tourettes syndrom, språkstörning och andra neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.

Målgrupp

Yrkesverksamma inom området, beslutsfattare, personer med egna neu­ropsykiatriska diagnoser och deras anhöriga.

Datum och plats

3-4 maj 2018 på Kistamässan i Stockholm.

Anmälan

Anmälan konferensdeltagare (medlemmar och övriga) – boka här >> 

Samarbetspartners


Dela detta: