Välkommen att ställa ut på NPF-forum

Som utställare på NPF-forum når du profession, beslutsfattare och personer med egna NPF-diagnoser samt deras anhöriga.

Årets tema är Se möjligheter – metoder och verktyg för en bättre vardag”. Fokus kommer att ligga på vilka stödinsatser och pedagogiska hjälpmedel som finns för personer med ADHD, autismspektrumtillstånd, Tourettes syndrom, språkstörning och andra neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. 

Datum

3-4 maj 2018.

Plats

Kistamässan i Stockholm.

Monterpriser:

Stor monter 2 x 4 m – 15.000 kr
Mellanmonter 2 x 3 m – 12.000 kr
Minimonter 2 x 2 m – 6.000 kr

I priset ingår plats för 2 personer samt deltagande på seminarier (i mån av plats), för- och eftermiddagskaffe samt lunch. Ytterligare deltagare betalar 600 kr/dag. Moms tillkommer.

Se hallskiss (PDF)

Sista bokningsdag för utställningen är 23 mars 2018.

Boka din utställarplats här >>

 


Dela detta: