Autism

 • Så här! Få skolan att funka

  Böcker och skrifter 25,00 kr

  Så här! Få skolan att funka handlar om att vara tonåring och ha NPF. Framförallt om att hitta sitt eget sätt att klara skolan så bra som möjligt. Men också om vänskap, inspirerande personer och smarta prylar som kan göra det lite enklare att fokusera.

 • Checklista och informationsfolder – paket

  Böcker och skrifter 149,00 kr

  Paketet innehåller 50 stycken checklistor och 50 stycken informationsfoldrar. Materialet kan användas på vårdmottagningar för att göra barn med NPF mer delaktiga i sin egen vård.

 • En fungerande idrott för alla – 10 stycken

  Böcker och skrifter 100,00 kr

  I paketpriset ingår 10 exemplar av skriften ”En fungerande idrott för alla”. En inspirationsskrift för aktivitetsledare inom idrotten med fokus på ADHD, Autism och andra NPF-diagnoser.

 • Jag älskar rörelse! – 5 stycken

  Böcker och skrifter 50,00 kr

  I paketpriset ingår 5 exemplar av skriften ”Jag älskar rörelse! – Den bästa motionen är den som du älskar att göra”. En skrift som vill inspirera till rörelseglädje särskilt för dig som inte gillar idrott och lagsport.

 • Att vara anhörig

  Böcker och skrifter 25,00 kr

  Att få träffa och samtala med andra i liknande situation är jätteviktigt om man är anhörig till någon med NPF. Skriften ”Att vara anhörig” är ett inspirations – och diskussionsmaterial som på olika sätt lyfter fram föräldraskapet och NPF.

 • Vad är Aspergers syndrom?

  Böcker och skrifter 20,00 kr

  Skriften ger grundläggande kunskap om vad Aspergers syndrom är och hur funktionsnedsättningen kan ta sig uttryck. Den ger också  tips på hur man som närstående eller inom profession kan agera för att underlätta för den som har Aspergers syndrom. Ofta handlar det om små anpassningar som gör stor skillnad.