Studievägledning + skrift – Du är också viktigast

Böcker och skrifter

Du är också viktigast – studievägledning för korta kurser med föräldrar som har barn med ASD/Aspergers syndrom

Materialet är en kortare kurs för föräldrar som har barn med ASD/Aspergers syndrom. Syftet är att förmedla kunskap och möjlighet till erfarenhetsutbyte.

Skriften Du är också viktigast- om föräldraskap, stress och ASD/Aspergers syndrom ingår som material till kursen.

Studievägledningen är framtagen av Riksförbundet Attention med medel från Allmänna arvsfonden inom Egen styrka-projektet 2016.

Läs mer om Egen styrka-projektet >>

Dela