Avslutade projekt

Jämställdhetsprojektet

Syftet med projektet var att stärka unga kvinnor med ADHD genom att sprida information, hålla träffar och skapa nätverk.

Mer om projektet

 

Rörelseverkstan

Projektet bedrev rörelseträning för kvinnor med ADHD med syftet att minska inre stress och öka koncentrationsförmågan.

Mer om projektet

Skolprojektet

Projektet resulterade i en kunskapsbank inom området skola för elever med NPF och/eller särskilda behov.

Mer om projektet

 

Tjejgrupper

Projektet arrangerade träffar för tjejer med ADHD där deltagarna kunde dela erfarenheter om att vara tjej med NPF.

Mer om projektet

Touretteprojektet

Det saknades en informativ och avskalad informationsfilm om Tourette. Resultatet blev filmen ”Vi har Tourette”.

Mer om projektet

Ungdomsprojektet

Projektet utvecklade metoder och verksamhet som bidrog till att ge unga med NPF en mer stimulerande fritid och fler sociala kontakter.

Mer om projektet

 

Vuxenprojektet

Projektet arbetade för att ge vuxna med NPF ökat inflytande och större delaktighet, både inom Attention och i samhället.

Mer om projektet

Unga vuxna-projektet

Syftet och målet med projektet var att öka medvetenheten och kunskapen kring hur funktionsnedsättningen påverkar 18-30-åringar.

Mer om projektet

 

Körkortskoll

Syftet och målet med projektet var att öka medvetenheten och kunskapen om NPF hos landets körskolelärare.

MER OM PROJEKTET


Dela detta: