Högre avgifter drabbar de mest sjuka

Regeringen föreslår i departementsskrivelsen ”Uppdaterade högkostnadsskydd – öppen hälso- och sjukvård samt läkemedel” (Ds 2011:23) en höjning av högkostnadsskydden för besök inom öppenvården och på läkemedelsområdet. Motivet är att landstingen behöver ökade resurser.

Attention har svarat att vi har förståelse för att landstingen ser över sina kostnader, men vi är tveksamma till ökade avgifter, som innebär att de som lider av kroniska sjukdomar och funktionsnedsättningar blir de stora förlorarna. Det är ju de som år efter år får betala högkostnadsskyddet upp till taket, oavsett vilken nivå detta ligger på. Vi framför också att man bör se över trapporna i högkostnadssystemet för läkemedel. Störst är problemet för dem som inte beviljas delbetalning för kostnaderna för medicin. För dem kan ingången i en ny högkostnadsperiod blir tuff.

Läs remissvaret om uppdaterat högkostnadsskydd Ds (2011:23)

 


Dela detta: