Attention startar projekt för unga vuxna

Riksförbundet har fått medel från Allmänna Arvsfonden för att starta projektet Unga vuxna riktat till unga vuxna mellan 20 – 30 år med ADHD och närliggande diagnoser.

Projektmål

  • att de som deltar i projektet ska vara bättre rustade att skapa sig en bra framtid
  • att dokumentera arbetsmetoder och verktyg som ökar graden av självständighet
  • att ta fram material för ett bättre och mer oberoende vardagsliv
  • att nå ut med kunskap om vad unga med ADHD har för behov till socialtjänst, myndigheter, arbetsförmedlingen, föreningsliv m.m.

Projektet startar i oktober med ett möte för deltagarna i styrgruppen, det vill säga Värmdö kommun, KomAn-projektet, Ågesta folkhögskola och ABF. Under hösten ska en webbsida för projektet skapas och fokusgrupper genomföras.

Läs mer om Unga vuxna-projektet


Dela detta: