Stort behov av stöd i vardagen

Förra året gjorde FoU-Södertörn en enkät som skickades till medlemmar i Attention i Södertörnsområdet. Enkäten ställde frågor om vad personer med egen neuropsykiatrisk diagnos eller anhörig med diagnos behöver hjälp med i vardagen och vem som tillgodoser de behov som finns.

Det framgår bland annat att behov av hjälp med praktiska sysslor i hemmet och med att kontakta andra är stort bland personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Att rensa och städa i hemmet samt påminnas om träffar hör till det som flest personer bedömer att de behöver hjälp med.

Flera beskriver sin vardag som kaotisk och oöverskådlig. Behovet av struktur, påminnelser och igångsättning är därför stort. Relativt många har fått ekonomiska konsekvenser av att inte betalt räkningar i tid, inte skickat in efterfrågade intyg eller missat inbokade möten.

Resultaten visar också att flera som har stora behov för att få vardagen att fungera får mycket hjälp av föräldrar, syskon eller partner. Studien tydliggör på så sätt det informella och obetalda arbete som många anhöriga bidrar med.

Läs mer på www.FoU-Sodertorn.se

 

 


Dela detta: