Hjärnkoll förbättrar attityder

Kampanjen Hjärnkolls befolkningsundersökning visar för andra året i rad att det är möjligt att förbättra allmänhetens attityder till personer med psykisk ohälsa.

Speciellt tydlig är det i Hjärnkolls tre kampanjlän Västerbotten, Västra Götaland och Uppsala. Hälften av de tillfrågade i dessa län som tidigare varit negativa till att bo granne med personer som har haft en psykisk sjukdom har ändrat åsikt.

Motorn i kampanjen är de 200 utbildade ambassadörerna med erfarenhet av psykisk ohälsa. De går ut i olika offentliga sammanhang och delar med sig av sina lärdomar. De inspirerar samtidigt andra att prata öppet om sin psykiska hälsa och bryta den skam som finns.

– Vi har återigen fått ett bevis på att det går att förbättra attityder och att vi har valt rätt arbetsmodell, säger Hjärnkolls projektledare Rickard Bracken.

Ambassadörerna gör stor skillnad för att andra ska våga berätta om sin psykiska hälsa. Detta är viktigt eftersom så många som tre av fyra i Sverige lever med eller känner någon i sin närhet som har psykisk ohälsa, tillägger Bracken.

Ladda ner Hjärnkolls rapport


Dela detta: