– Det höll mig vid liv, enkät om omhändertagna barn

Riksförbundet Attention har genomfört en medlemsundersökning om placerade barn och unga som placeras på s.k. HVB-hem och dylikt. Syftet med enkäten är att ge underlag till Attentions arbete med att förbättra ungdomsvården.

Undersökningen visar på stora förbättringsbehov inte minst när det gäller placerade barns skolgång samt tillämpningen av bestraffnings- och belöningsmetoder. I flera kommentarer påpekas att institutionen bara tillhandahållit en timmes undervisning per vecka eller undervisning i ämnen utanför skolplanen.

– Vi vet inte i vilken utsträckning nya skollagen har medfört förbättringar, men anser att detta är ett område som kräver fortsatt stort fokus från myndigheternas sida, säger Anki Sandberg, förbundsordförande. Det är också ett samhälleligt nederlag att så många barn och föräldrar uppger att placeringen inte leder till en förbättrad situation.

– Vi har också skickat undersökningen för kännedom till Socialstyrelsen, säger Anki Sandberg. Det är viktigt att visa på vad de som omhändertas har för egen uppfattning.

Ladda ner enkätsvar och bilaga

 


Dela detta: