Presentation: Anna Norrman

Jag kommer att skriva om vad som händer inom det intressepolitiska området, dvs vilka frågor som är aktuella just nu och hur Attention lyfter frågor bland beslutsfattare, myndigheter och andra intressenter.

Jag är jurist i botten och har de senaste 10 åren jobbat med politik i olika skepnader. Frågor som särskilt intresserar mig är “mjuka frågor”, såsom välfärdsfrågor, frågor som rör diskriminering inom olika områden och barns villkor. Jag är också intresserad av hur vi skapar ett samhälle där vi alla har en naturlig plats och alla har samma värde. Men, eftersom NPF syns i alla samhällsfrågor är det naturligt att jag skriver om det mesta.

Du kan skriva till mig på anna.norrman@attention.se


Dela detta: