Psykiatriska öppenvården missar patienter med ADHD

Enligt en studie gjord på Sahlgrenska upptäcks ADHD mycket sällan hos patienter inom öppenpsykiatrin.

Studien visar att ADHD inte är överdiagnosticerad, som många påstår, utan tvärtom underdiagnosticerad. Såhär skriver Sahlgrenska akademin om studien:

“En genomgång av 20 års registerdata omfattande drygt 56 000 patienter som vårdats inom vuxenpsykiatrin i Lund visar att diagnosen ADHD fortfarande är relativt sällsynt. Av alla som under 2009 var i kontakt med den öppna vuxenpsykiatrin fick knappt tre procent diagnosen ADHD. Forskare vid Sahlgrenska akademin, som gjort fördjupade undersökningar på de aktuella patienterna, kan visa att andelen patienter med ADHD i själva verket var sju gånger fler. Studien visade också att hälften av ADHD-patienterna fått annan psykiatrisk diagnos, vanligast depression men också störningar relaterade till bruk av alkohol och/eller droger.

– Resultaten visar att patienternas utvecklingshistoria och kognitiva funktioner bör uppmärksammas mer inom vuxenpsykiatrin. Det skulle leda till säkrare diagnoser, till en bättre förståelse av patienternas problem och framför allt till en mer adekvat behandling, säger doktoranden Lena Nylander som baserar sin avhandling på studien.”

Läs mer om studien här

 


Dela detta: