Välkommen till Attentionbloggen!

Varför startar just vi en blogg? Det finns ju redan så många. Även sådana som handlar om våra funktionsnedsättningar – inte minst ADHD.

Det viktigaste skälet är att vi vill nå er läsare snabbare, personligare och med mer utrymme för dialog än vi kan i våra andra informationskanaler. Vi vill att vår blogg ska vara en arena både för kunskapsdelning och för diskussion och dialog. Vi vill presenta det vi står för kort, rakt och personligt – precis som det ska vara på en blogg. Men vi vill också få respons från er läsare och höra hur ni reagerar på det vi på Attention för fram.

Vi vill helt enkelt knyta tätare kontakt med våra medlemmar, debattörer, opinionsbildare och andra intressenter.

Attentionbloggen kommer att ha högt i tak men vara noga med saklighet. Vårt fokus kommer att vara hur det är att leva med en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning och hur vi vill att samhället ska förändras för att det ska fungera bättre för oss. De ordinarie bloggarna arbetar på Attentions kansli. Våra gästbloggare är i regel aktiva i någon av våra föreningar, men kan också vara mer fristående.

Den enda regler som vi spikat från start är att vi inte kommer att tillåta kränkande kommentarer eller medverka till att enskilda personer hängs ut.

Välkommen!


Dela detta: