Köeländet

Trots att det betyder så mycket för individen och spar pengar på sikt, så fortsätter utredning och behandling av ADHD, Tourettes och Aspergers syndrom, språkstörningar och andra neuropsykiatriska funktionsnedsättningar att vara ett eftersatt område. Från den första vårdkontakten till att en utredning äger rum kan det ta väldigt lång tid. Köerna räknas i regel inte i veckor utan i månader eller, i värsta fall, år.

När Attention för några år sedan undersökte väntetiderna för en utredning varierade de mellan tre veckor och 2,5 år. Sedan dess har politikerna beslutat om en vårdgaranti, men inte ens det tycks ha hjälpt. Vissa landsting har visserligen tillfört extra resurser för utredningar och börjat beta av köerna. Andra har försökt att hindra köerna genom olika former av spärrar. Är man för gammal (exempelvis över 35 åt) eller fungerar någorlunda i vardagen kommer man inte i fråga överhuvudtaget. Den typen av diskriminering har vi givetvis protesterat mot, men gensvaret har varit trögt.

Dessutom saknas generellt behandlings- och stödinsatser, som är nödvändiga komplement till en eventuell medicinsk behandling. Många frågar sig vad man ska med en utredning till om man inte får den hjälp man behöver efteråt. På Attention anser vi att en utredning är vägen till kunskap, både för individen och för dess omgivning. En utredning som görs på rätt sätt bidrar till ökad självförståelse och en ökad medvetenhet om sinastyrkor och svagheter. Ofta blir utredningen en vändpunkt och början till en personlig utveckling. Därför har utredningen ett värde i sig, men samhället kan inte stanna där.

Kunskapen om symptombilden hos vuxna med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar inom vården måste öka. Det är viktigt att anställda hos skola, sociala myndigheter, vuxenpsykiatrin, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och vårdcentraler har den kunskap och förståelse som krävs för att bemöta våra grupper.

Därför är det glädjande att Socialstyrelsen nu ska ta fram en vägledning som ska användas som stöd i vården av personer med ADHD. Målet är enligt myndigheten att ”bidra till att vården och omsorgen blir jämlik i hela landet och bygger på bästa tillgängliga kunskap.”

Attention kommer att följa arbetet och rapportera i våra informationskanaler, när det finns mer att berätta.


Dela detta: