Attention Uppsala skriver till Läkemedelsverket angående Melatonin

Det har blivit allt svårare att få licensansökan för melatonin beviljad. För våra barn kan medicinering med melatonin vara avgörande för om barnet kan fungera på dagtid.

Att inte få tillgång till detta läkemedel kan leda till förödande konsekvenser. Det alternativa läkemedel som Läkemedelsverket hänvisar till, Cirkadin, verkar hos många barn leda till en ökad trötthet dagen efter, framförallt på morgonen.

Attention Uppsala har nu skrivit till Läkemedelsverket för att en redogörelse för riktlinjerna för bedömning av licensansökan för melatonin och exakt vilken information som måste ingå i ansökan för att den inte ska komma tillbaka med krav på komplettering. Föreningen efterfrågar också en redovisning av antalet ansökningar, hur många som kräver komplettering och hur många som avslås. Vi återkommer till frågan när vi fått svar på ovanstående frågor.

 


Dela detta: