Pris till Christopher Gillberg för banbrytande AST-forskning

Christopher Gillberg får det Söderbergska Priset i medicin 2012 på en miljon kronor, för hans banbrytande forskning om autism.

Forskningen har i mycket hög grad bidragit till förståelsen av orsaksfaktorer vid bland annat autismspektrumtillstånd (AST).

–  På 1970-talet var Autism ett föga uppmärksammat problem som ansågs mycket sällsynt. I Göteborg visade vi redan i början av 1980-talet att autism var ganska vanligt; idag talar man om att drygt en procent av alla barn har den typiska problemkonstellationen av stora sociala kommunikationsproblem och extremt begränsad beteenderepertoar”, säger Christopher Gillberg.

Gillberg menar att autism oftast är bestående genom livet, men prognosen beror huvudsakligen på de överlappande problemen – ADHD, intellektuell funktionsnedsättning, språkstörning, epilepsi och andra medicinska sjukdomar.

– ESSENCE är en sammanfattande benämning för dessa överlappande tillstånd med tidig barndomsdebut. I framtiden kan man inte isolerat forska om autism, ADHD osv, utan att alltid ta in det breda ESSENCE-perspektivet, anser Gillberg.

 


Dela detta: