Hjärnfonden delar ut miljoner till livsviktig forskning

Hjärnfonden delar ut 21 miljoner kronor till hjärnforskning. Summan motsvarar 42 anslag till forskare runt om i Sverige. Det är den största klumpsumman sedan starten 1994. Pengarna kommer bland annat att satsas på forskning om barnhjärnan och beroende.

I år gör Hjärnfonden en offensiv satsning på forskning och information om barnhjärnan och delar ut fem miljoner kronor till barnhjärnforskare runt om i Sverige. Förhoppningen är att kunna öka antalet anslag till forskning om barnhjärnan redan under nästa år. – Man räknar med att ett av tio barn drabbas av en hjärnskada i Sverige. Trots det saknas resurser till forskning om hjärnans utveckling som kan leda till diagnostisering och utvecklade behandlingsmetoder för de drabbade barnen. Att barnhjärnforskningen får utökade resurser är av betydande vikt, säger Gunilla Steinwall.

En av Hjärnfondens barnhjärnforskare som får anslag i år är Sven Bölte, professor i barn- och ungdomspsykiatrisk vetenskap vid Karolinska Institutet. Han bedriver forskning för att lära sig mer om autismspektrumstörningar, ett samlingsbegrepp som omfattar autism, Aspergers syndrom och andra former av autismliknande tillstånd. Man räknar med att en procent av alla barn och ungdomar i Sverige är drabbade av en autismspektrumstörning. Forskning har visat att autism orsakas av en medfödd eller tidigt förvärvad funktionsnedsättning i det centrala nervsystemet. Med hjälp av Svenska Tvillingregistret kartlägger Sven Bölte fall med enäggstvillingar där det ena barnet har autism och det andra inte. Förhoppningen är att studien ska leda till effektivare diagnosverktyg och bättre behandlingar.

Läs mer påwww.hjanrnfonden.se


Dela detta: