Anhöriga till unga vuxna med ADHD vittnar om stora stödbehov

Riksförbundet Attention har genomfört en enkätundersökning riktad till anhöriga till unga vuxna med ADHD. Enkäten ger en tydlig bild av att det behövs ökade satsningar för stöd i vardagen för både unga vuxna med ADHD och deras närstående.

Resultatet visar att många anhöriga gör stora insatser för att stötta unga vuxna med ADHD i vardagen:

  • 59% anser att den unga vuxna behöver hjälp av anhöriga i vardagen. Hela 35% av de anhöriga anser att den unga vuxna är i behov av omfattande stöd och hjälp.
  • 66% av de anhöriga säger att de ofta känner oro över den ungas situation.

– Oron gäller personens ekonomiska situation eller svårigheter att söka eller behålla ett arbete, men många berättar också om psykisk ohälsa och nedstämdhet, säger Malena Ranch projektledare för Riksförbundet Attentions Unga vuxna-projekt.

Som ett resultat av enkätundersökningen kräver Riksförbundet Attention nu satsningar inom en rad olika områden.

Framför allt behövs det satsningar för ökade kunskaper bland myndighetspersonal som ska stödja unga vuxna med ADHD så att de kan ge ett professionellt och verksamt stöd.

– Anhöriga måste också erbjudas stöd och information för att hitta fungerande strategier och möjlighet att hantera oro och konflikter så att de orkar vara stödjande vuxna, säger Malena Ranch.

Rapport “Man känner sig alltid bekymrad” i pdf-version

pRESSMEDDELANDE I PDF-VERSION


Dela detta: