Ny studie om barn och ADHD från National Institute of Health

Enligt en studie utförd av National Institutes of Health visar att barn med ADHD har en utvecklingsförsening på ca 2 år i  främre hjärnbarken jämfört med barn utan ADHD.

I studien ingick 234 barn med ADHD och 231 utan. Varje barns hjärna skannades upp till 4 gånger per år under 7 års tid. Barnen som ingick i studien var 10 år när studien startade och 17 år när den avslutades.

På frågan om resultaten av studien skulle kunna stilla debatterna huruvida vissa barn verkligen har fått en korrekt ADHD-diagnos eller om det är ”omognad” svarar Sven Bölte, professor i barn- och ungdomspsykiatriskvetenskap:

– Ingen kan veta om omognad inte överlappar med mer permanenta avvikelse eller om omognaden kommer att kompenseras senare.  Man skulle också behöva göra uppföljningar upp i vuxen ålder och undersöka noggrant hur hjärnutvecklingen korrelerar med funktionsnedsättningen.

Läs hela artikeln om studien på engelska .på Medical News Todays hemsida: www.medicalnewstoday.com


Dela detta: