Attention svarar på remiss om Dammsdalskolan

Bakgrunden till förslaget är förändringen av skollagen som innebär att Dammsdalskolan inte längre kan bedriva utbildning för elever med autism och autismliknande tillstånd om de inte också har en utvecklingsstörning eller en jämställd begåvningsmässig funktionsnedsättning på grund av hjärnskada.

Vi har tagit del av promemorian och vill framföra att vi stödjer förslaget.

– Attention instämmer i att det är viktigt att de elever som placeras på Dammsdalskolan får en undervisning som är anpassad efter deras behov. De elever med autism eller autismliknande tillstånd och utvecklingsstörning som har förutsättning att läsa enligt grundskolans läroplan ska ha möjlighet att göra det. säger Anki Sandberg, ordförande för Riksförbundet Attention.

Remiss från Utbildningsdepartementet angående Dammsdalskolan

Attentions svar angående Dammsdalsskolan

 

 

 

 

 


Dela detta: