Låga kortisolvärden hos unga med ADHD-diagnos

Ny forskning från Uppsala universitet visar att unga med ADHD har betydligt lägre värden av stresshormonet kortisol än barn utan. Skillnaderna ser också ut att öka med åldern.

Frank Lindblad, forskare vid Institutionen för neurovetenskap, förklarar vikten av kortisol på den nationella forskningsportalen www.forskning.se
– Det är anmärkningsvärt att unga med ADHD har så avvikande nivåer som har central betydelse för vår förmåga att anpassa oss till krav från omgivningen.

Enligt Frank Lindblad är det för tidigt att säga om, och i så fall hur, effekterna påverkar symptom vid ADHD.
– Vi arbetar vidare för att försöka spåra orsaker till de låga kortisolnivåerna och för att belysa sambandet mellan kortisolavvikelser och ADHD-symtom.

Läs hela pressmeddelandet på www.forskning.se


Dela detta: