Riksförbundet ger ut bilagan Körkortskoll

I dagarna skickar Riksförbundet Attention ut bilagan Körkortskoll tillsammans med förbundets medlemstidning !Attention. Bilagan är ett försök att reda ut vad som egentligen gäller när man har en neuropsykiatrisk diagnos (NPF) – som ADHD, Asperger och Tourettes syndrom – och vill ta körkort.

I körkortsbilagan ligger fokus på hur man kan arbeta med anpassad undervisning och tanken är att sprida kunskap om hur neuropsykiatriska funktionsnedsättningar kan ta sig uttryck och hur eventuella svårigheter kan kompenseras. Intervjuad är bland andra Lars Englund, chefsläkare vid Transportstyrelsens Trafikmedicinska Råd och frågor som besvaras är:

  • Hur går det till att få körkortstillstånd om man har neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF)
  • Hur kan en anpassad utbildning se ut?
  • Har man några särskilda skyldigheter efter det att man fått sitt körkort?
  • Vilka förhöjda risker kan finnas vid ADHD, Tourette och Asperger?
  • Hur kan riskerna minimeras?

– Media har rapporterat att ADHD-diagnos är ett hinder för körkort vilket lett till oro hos Attentions medlemmar som i vissa fall tvekat att genomgå utredning, säger Anki Sandberg. Även föräldrar har dragit sig för att utreda sina barn av rädsla för att begränsa deras barns möjligheter att ta körkort.

– Vi tycker att Trafikverket borde inleda en dialog med oss och andra berörda förbund för att diskutera hur man kan bygga på förarutbildningen för dem som har behov av det. Detta borde vara en fråga för trafikskolorna, säger Anki Sandberg.

Bakgrund

2008 kom Trafikverket ut med nya regler för körkort vid NPF-diagnos. Det kom bland annat krav på ett medicinskt lämplighetsintyg utfärdat av Transportstyrelsens körkorts- och yrkestrafikenhet i samrådan med konsultläkare. Attentions medlemmar reagerade skarpt på de nya reglerna.

– Många som kört prickfritt hela livet har upprörts och känt sig ifrågasatta som en säkerhetsrisk, säger Attentions ordförande Anki Sandberg.

Attention accepterar inte att våra diagnoser generellt blir ett hinder för att få ta körkort. Naturligtvis vill inte Attention ha farliga och olämpliga människor bakom ratten, men frågan är om dagens regelverk fångar upp denna grupp.

Läs mer om Körkortsprojektet >>

 


Dela detta: