ADHD mediciner hjälper många till en dräglig vardag

Förskrivningen av medicin mot ADHD har ökat på senare är, vilket är en följd av att allt fler utreds för diagnosen ADHD. Nu kommer en rapport från Socialstyrelsen som visar hur dessa läkemedel används och följs upp.

Rapporten visar att läkemedelsbehandling fungerar bra för väldigt många patienter, men att det också finns problem som bör uppmärksammas.

– Riksförbundet Attention välkomnar Socialstyrelsens granskning, säger förbundets ordförande Anki Sandberg. Den medicinska behandlingen hjälper många med ADHD att få en drägligare vardag genom att de får ökad koncentrationsförmåga och bättre impulskontroll. Därför anser vi att de som har allvarliga symptom bör få möjlighet att pröva de läkemedel som föreskrivs vid ADHD. Läkemedelsbehandlingen bör alltid kombineras med pedagogiska och andra stödjande åtgärder.

Det finns ett flertal studier som påvisar att behandling med centralstimulantia inte medför någon ökad risk för framtida narkotikamissbruk. Enligt de rön som Attention tagit del av är doserna för låga för att ge någon berusningseffekt.

Attention poängterar att det är den behandlande läkaren som måste avgöra om en patient ska behandlas, med vilka preparat och i vilka doser. Denne har också ansvaret för att följa upp behandlingen och notera eventuella biverkningar eller symtom som gör att behandlingen ska justeras, liksom att se till att mediciner inte kombineras på ett sätt som kan vara till skada för patienten.

Socialstyrelsens rapport visar att behovet av medicinering inte i tillräckligt stor utsträckning följs upp. Vidare att det finns patienter som går till flera olika läkare och får oroväckande många olika läkemedel utskrivna samtidigt.

– Alla läkemedel måste tas på rätt sätt, i enlighet med de ordinationer som läkaren ger, säger Anki Sandberg. Det finns mycket kvar att göra när det gäller att förbättra vården för patienter med ADHD. Vi efterfrågar fortsatt forskning för att ytterligare säkerställa vem/vilka som har hjälp av medicinering och för att långsiktigt kunna följa effekterna av de preparat som förskrivs.

– Att ett preparat kan missbrukas kan dock inte få användas som ett argument mot att använda det på det sätt som det är avsett för.

– De stora regionala skillnader som redovisas finner vi oacceptabla och ett utryck för att vården inte är tillgänglig på samma sätt i olika delar av Sverige.

 


Dela detta: