ADHD-medicinering minskar risk för brott

Personer med ADHD löper ökad risk att hamna i kriminalitet och svensk forskning har också visat att drygt en av tre män som dömts till längre fängelsestraff har ADHD.

Nu visar en ny stor svensk studie för första gången att behandling med läkemedel vid ADHD minskar risken för brottslighet hos vuxna med ADHD. Forskare på Karolinska institutet och universitetet i Oxford har följt män och kvinnor med ADHD i Sverige som funnits registrerade inom kriminalvården under en fyraårsperiod. Resultatet visar att brottsligheten var 30 procent lägre bland dem som fick läkemedel än bland dem som inte fick det. Forskarna jämförde också deltagarna med sig själva, det vill säga före och efter medicinering.

Olle Hård, projektledare för Attention Fri-projektet  anser att undersökningen ger ovärderliga kunskaper avseende ADHD i relation till kriminalitet.
– Det stärker argumenten för medicinsk behandling. I förlängningen kan det i sin tur bidra till individuell vinning för personer med NPF samtidigt som det gagnar hela samhället.

Läs hela artikeln från dn


Dela detta: