Pressmeddelande: Slopad subvention hårt slag mot ADHD-patienter

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) har beslutat att ompröva läkemedelssubventionen för dem som får ADHD-medicin i vuxen ålder. Argumentet från myndigheten är att ADHD-läkemedel kostar för mycket och inte är godkända för behandling av vuxna patienter. Riksförbundet Attention ifrågasätter motiven till omprövningen och de ökade samhällskostnader som en förändring av subventionen kan leda till.

Det är subventionen av den ADHD-medicin som nyinsätts till vuxna som TLV planerar att ompröva. I en kommentar till Ekot säger Jonas Lindblom, medicinsk utredare på TLV:

– Det vi har kunnat konstatera är att det finns en väldigt stor användning, förenat med stora kostnader, av de här läkemedlen. Det får oss att misstänka att användningen kanske inte är kostnadseffektiv.

Han tillägger dock att översynen inte behöver leda till någon ändring av subventionen.

Attention har fått många oroliga reaktioner från medlemmar som medicinerar idag. Ett borttagande av subventionen skulle få katastrofala följder för alla de patienter som har en fungerande tillvaro tack vare medicinering. Vuxna med ADHD är inte någon penningstark grupp, många kommer att tvingas avstå eller sluta medicinera av ekonomiska skäl, med stora samhällsekonomiska kostnader som följd.

– Det skulle leda till ännu mer ojämlik vård, än den vi har i dag, säger Attentions ordförande Anki Sandberg. Vi tycker att det är cyniskt att frånta patienterna rätten till en fungerande behandling. Vi finner det också märkligt att en omprövning påbörjas just nu, utan någon som helst dialog med patienterna.

TLV:s granskningar bör göras där man tror att användningen av ett preparat inte fungerar, så är inte fallet med ADHD-medicinering, fortsätter Anki Sandberg. TLV förefaller ensidigt se till prislappen, utan att ta tillräcklig hänsyn till patientens behov och samhällets kostnader för obehandlade sjukdomar.

Karolinska Institutet har nyligen presenterat en studie som visar att brottsligheten hos vuxna personer med ADHD sjönk kraftigt under den period då de fick ADHD-medicin. Studien omfattar över 25 000 individer och är publicerad i den ansedda vetenskapstidskriften New England Journal of Medicine.

Experter inom Attentions Kunskapsråd reagerar också på TLV:s påstående att de “vet att läkemedlen ger hjärtbiverkningar”.

– Stora registerstudier från USA visade ingen riskökning för hjärtinfarkt, plötslig hjärtdöd och andra liknande biverkningar, säger psykiatern Annika Brar. Likaså saknas forskningsstöd för att läkemedelsbehandling i avsedd dosering ökar missbruksrisken. Däremot vet man att obehandlad ADHD i sig innebär en ökad risk för både missbruk, kriminalitet och psykisk sjukdom. Även om många fler får medicin så behandlas fortfarande bara en bråkdel av riskpopulationen, fortsätter Annika Brar. ADHD är inget trivialt tillstånd, tvärtom!

Riksförbundet Attention menar att ADHD-patienter verkar betraktas som fritt villebråd. Människor som kämpar för att hålla näsan ovanför vattenytan varje dag ska inte behöva strida för sin behandling eller rätten till ett värdigt liv. Riksförbundet oroas också över den kortsiktiga vinst som en eventuell borttagning av subventionen skulle leda till. Det finns en stor risk att medicineringen går ner när subventionerna tas bort, vilket med största sannolikhet leder till ökad brottslighet och därmed ökade samhällskostnader.

Ett minimikrav är att TLV har en dialog med de brukarorganisationer som berörs av en granskning. Evidensbaserad praktik innebär ju även att patienternas upplevelse av behandlingen är lika viktig som erfarenhet från forskning och klinisk erfarenhet.

För mer information kontakta:
Anki Sandberg, förbundsordförande
Tfn: 08-709 22 60


Dela detta: