Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket vill ompröva läkemedelssubventionen för vuxna med ADHD

Ekot rapporterar att ca 32 000 vuxna med ADHD använder läkemedel som föreskrivs vid ADHD. Läkemedlen är ännu inte officiellt godkända för behandling av personer som fått diagnosen ADHD i vuxen ålder, men godkända för vuxna som diagnosticerats och medicinerats sedan de var barn.

Föreskrivningen av ADHD-mediciner till personer som diagnosticerats i vuxen ålder sker s.k. “off label”. Det betyder att läkemedlen, i likhet med många andra, inte är officiellt godkända men inte heller förbjudna.

Enligt artikeln menar Mikael Hoffman, chef för Nätverket för läkemedelsepidemiologi att det är osäkert vilken nytta ADHD-medicinering har för personer som diagnosticerats i vuxen ålder och att det saknas belägg för effekterna.

Anki Sandberg, förbundsordförande för Riksförbundet Attention anser att det snarare är studierna som släpar efter.

Läs hela artikeln här


Dela detta: