Ny studie visar att elever med ADHD behöver större tillgång till datorer i skolan

En ny studie vid Lindköpingsuniversitet visar att elever med ADHD inte får möjlighet att använda datorer i tillräckligt stor utsträckning. Det i sin tur försvårar elevernas möjlighet att fokusera på sina arbetsuppgifter och arbeta en takt som passar.

Vedrana Bolic, doktorand i arbetsterapi vid Linköpings universitet en av forskarna bakom studierna anser att det är oroväckande.

– För elever med ADHD är datorn ett viktigt hjälpmedel som gör det lättare att fokusera på uppgiften och arbeta i sin egen takt. Den kan underlätta lärandet i både läsning och matematik, säger Vedrana Bolic, som är doktorand i arbetsterapi och en av forskarna som genomfört studien, anser hon.

Bolic kommenterar också att tidigare forskning visat att elevers hjälpmedelsbehov inte har fått samma uppmärksamhet inom hjälpmedelsområdet.

– Ungdomar med ADHD som inte har en dator förskriven som hjälpmedel får dela klassens eller skolans datorer med alla andra elever. Därför är deras möjlighet att använda dator i skolan en viktig fråga för arbetsterapeuter.

Läs Linköping Universitets pressmeddelande om studien här


Dela detta: